search icon Arhiva

Media Integrity Matters – Reclaiming Public Service Values in Media and Journalism

Ova knjiga predstavlja pokušaj osvetljavanja prepreka demokratskom razvoju medijskih sistema u zemljama Jugoistočne Evrope pomoću mapiranja obrazaca koruptivnih odnosa i praksa u razvoju medijskih politika, vlasništvu nad medijima i finansiranju medija, javnim radiodifuznim servisima i novinarstvu kao profesiji. Ona uvodi koncept medijskog integtiteta kojim označava one vrednosti u medijima i novinarstvu koje im omogućavaju da služe javnom interesu. Prilikom analize trenutnog stanja u medijima, pažnja je bila usmerena na procenu činilaca koji su identifikovani kao mogući faktori rizika medijskom integritetu, uz pregled prethodnih dešavanja kada su ona bila relevantna za razumevanje trenutne situacije.

publication image Preuzmi
Izbori za nacionalne... Finansijske relacije između...