Publikacije

thumbnail

Flash Report 1: Kampanja pre kampanje

Parlamentarni izbori 2016. godine bili su obeleženi kampanjom koja je počela i pre no što su izbori zvanično raspisani. Nepoznanice o datumu, obimu, a na kraju krajeva i o uzroku održavanja izbora nisu bile prepreka sklapanju koalicija, lansiranju obećanja i slogana, napadima na političke protivnike...

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Kandidatkinje 2016

Novosadska novinarska škola je u okviru projekta „Kandidatkinje 2016“ sprovela istraživanje o prisutnosti političarki u medijima u toku kampanje za vanredne parlamentarne izbore 2016. godine. Istraživanje je zasnovano na dubinskoj analizi uređivačkih politika u Vojvodini – kako tradicionalnih, tako i novih elektronskih medija – u...

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Ostvarivanje javnog interesa u javnim medijskim servisima u Srbiji

Rezultati istraživanja predstavljeni u publikaciji „Ostvarivanje javnog interesa u javnim medijskim servisima u Srbiji” nastali su u okviru projekata Nezavisnost medija u 2015. godini koji je podržala Misija OEBS u Srbiji (projekat realizovan u periodu od maja do septembra 2015.) i Monitoring javnih servisa 2015/2016....

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Izveštaj o monitoringu programskih šema Radio-televizije Vojvodine i Radio-televizije Srbije kao indikatora ostvarivanja zakonskih funkcija javnih medijskih servisa

Monitoring programskih šema ukazuje na nivo programskog diverziteta na programima Radio-televizije Vojvodine i Radio-televizije Srbije, kao i njegovu usklađenost sa načelima javnog interesa, koje su određene Zakonom o javnim medijskim servisima. Izveštaj sadrži analizu rezultata i preporuke za bolju praksu.

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Privatizacija medija

Novosadska novinarska škola je u toku 2015. godine pratila proces vlasničke transformacije medija u Srbiji, posebno medija na jezicima nacionalnih manjina. Rezultati se prezentuju zainteresovanoj javnosti u ovoj publikaciji. Publikacija sadrži četiri teksta: 1. „Ograničenja slobode izražavanja unutar vojvođanskih nacionalnih zajednica” (Miroslav Keveždi) daje pregled...

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Javni servisi (ni)su u službi građana

Izveštaj Javni servisi (ni)su u službi građana se bavi ostvarivanjem osnovne funkcije oba javna servisa u Srbiji (RTV i RTS) prema novousvojenom Zakonu o javnim medijskim servisima iz 2014. Načinjen je na osnovu kritičke analize diskursa centralnih informativnih emisija javnog servisa Srbije i javnog servisa...

Preuzmi Pročitaj više