Publikacije

thumbnail

Mobilizacija za zaštitu javnog interesa u medijima: Mapiranje dobrih praksi medijskog aktivizma

Medijski aktivizam može biti usmeren ka promenama u medijskim institucijama, medijskim politikama, medijskim sadržajima i praksama, ali i ka stvaranju alternativnih medija, odnosno prostora koji pružaju sadržaje od javnog interesa i promovišu demokratske vrednosti. Imajući to na umu, osim dobrih primera medijskog aktivizma koji nudimo,...

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Vrline javne, poroci tajni

Novosadska novinarska škola je i ove godine sprovodila monitoring medijskog izveštavanja o izborima, nastavljajući time tradiciju dugu 25 godina. Istraživački tim Novosadske novinarske škole primenjivao je tokom prethodne dve i po decenije različite metodološke pristupe, nastojeći da sveobuhvatno sagleda diskurs novina, radija, televizije, portala i društvenih mreža u periodu...

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Visok profesionalizam slabog dometa: Samoregulacija medija u Srbiji

Kritička procena etičkih kodeksa i samoregulatornog medijskog okvira u Srbiji, koja je u osnovi ovog istraživačkog izveštaja, sprovodi se paralelno sa donošenjem novih medijskih zakona (Zakon o javnom informisanju i medijima i Zakon o elektronskim medijima). U procesu javne rasprave povodom novog Zakona o javnom...

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Predlog praktične politike: Uvođenje medijske pismenosti na fakultetima gde se obrazuju budući učitelji i nastavnici

Novosadska novinarska škola kreirala je dokument praktične politike, kojim se predlaže uvođenje medijske i informacione pismenosti kao obaveznog predmeta na svim fakultetskim smerovima gde se obrazuju budući prosvetni radnici. Dokument je nastao u okviru projekta Unapređenje medijske i informacione pismenosti kroz dijalog s javnim vlastima...

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Analiza sadržaja informacija od javnog značaja objavljenih u informativnim programima TV u Srbiji 2022

Informativni programi, komercijalnih televizija sa nacionalnim pokrivanjem, javni servisi i dva kablovska emitera sa razvijenim informativnim programom, auditorijumu u Srbiji pružaju tri sasvim različite medijatizovane svakodnevice, podjednako nedostatne za zadovoljavanje njihovih komunikativnih potreba, pokazaju rezultati medijskog monitoringa gotovo 10.000 minuta koji je tokom avgusta 2022....

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Medijska pismenost na fakultetima za obrazovanje učitelja i nastavnika

Postojeći načini edukacije o medijskoj pismenosti svih nastavnika, bez obzira koji predmet predaju, realizuje se kroz seminare stručnog usavršavanja, ali neki (budući) nastavnici imaju mogućnost da se medijski obrazuju i na fakultetima. Кako ovo ne važi za sve fakultete, ovim istraživanjem analizirali smo da li...

Preuzmi Pročitaj više