Publikacije

thumbnail

Mediji i nacionalne manjine

U ovoj publikaciji objavljeni su izveštaji o nivou zadovoljenja prava informisanja na jezicima manjina na teritoriji Srbije, Hrvatske i BIH. Prvi deo izveštaja pisan je u maju 2008 dok je drugi deo napisan nakon osam meseci i fokusira se na promene koje su se dogodile...

Pročitaj više
thumbnail

Kandidatkinje

Monitoring prisustva žena kandidatkinja u medijima tokom predizbornih kampanja za lokalne i pokrajinske izbore u 2008. U ovoj publikaciji su objavljeni rezultati sprovedenog istraživanja, analiza vidljivosti žena u političkom TV spotu, kao i intervjui vođeni sa istaknutim kandidatkinjama po završetku izborne kampanje.

Pročitaj više
thumbnail

Vodič kroz novinarske veštine

Novosadska novinarska škola, u saradnji sa Media Art Service International, realizovala je projekat «Vodič kroz novinarske veštine – priručnik za novinare srpskih radio i tv stanica u dijaspori». Aktivnosti na projektu obuhvatale su Kreiranje i distribuciju vodiča kroz novinarske veštine za medije u dijaspori i...

Pročitaj više
thumbnail

Sukob i saradnja, poslovni interesi medija i potrebe javnosti u jugoistočnoj Evropi

Elektronsko izdanje publikacije sadrži izveštaje o monitoringu centralnih informativno-političkih TV emisija (TV dnevnika) javnih servisa, kao i programa vodećih komercijalnih TV stanica u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Mađarskoj, Makedoniji, Moldaviji, Rumuniji i Srbiji (članicama SEENPM mreže) tokom osam dana aprila 2007.

Pročitaj više
thumbnail

Javni servisi i privatni emiteri u službi građana

Elektronsko izdanje publikacije saopštenja sa javne prezentacije sa dodatkom kvantitativno-kvalitativno obrađenih rezultata koji se odnose na izveštavanje o susedskim narodima biće dobar vodič menadžmentu, urednicima i novinarima kako javnih servisa, tako i komercijalnih TV stanica, medijskim organizacijama, studentima novinarstva, nezavisnim medijskim israživačima kao i široj...

Pročitaj više
thumbnail

Mediji o svakodnevici – Monitoring javnog servisa Vojvodine i regionalnih televizija

U publikaciji su prikazani rezultati kvantitativno-kvalitativne analize sadržaja tri ciklusa monitoringa (aprilski, junski i novembarski) programa Javnog servisa Vojvodine koji su realizovani tokom 2007. godine. Monitoringom su praćene informativne, kulturne, poljoprivredne, verske i sportske emisije redakcija na šest jezika (srpskom, mađarskom, slovačkom, rusinskom, rumunskom i...

Preuzmi Pročitaj više