search icon Arhiva

Priručnik za novinare i novinarke o slobodi izražavanja u medijima

Novosadska novinarska škola pripremila je u saradnji sa stručnjakom za medijsko pravo Milošem Stojkovićem pravni Priručnik za novinare i novinarke o slobodi izražavanja u medijima.

 

Novinarima i studentima novinarstva ovaj priručnik biće dobar oslonac u rešavanju nedoumica sa kojima se često sreću u svojoj praksi, naročito tamo gde im Kodeks samo načelno može rešiti dileme, zapitanosti, pa i strahove da li su postupili u skladu sa etikom profesije, ali i zakonskim odredbama i pitanjima kako je moglo bolje u datim okolnostima, odnosno koja su sve rešenja moguća, a niko ih na to nije na vreme uputio.

publication image Preuzmi
Priručnik za novinare... Govor mržnje na...