search icon Arhiva

Priručnik za novinare i studente novinarstva o savremenim novinarskim veštinama

Novosadska novinarska škola pripremila je novinarski priručnik iz oblasti fektčekinga, analitičkog, istraživačkog, mobilnog novinarstva i društvenih mreža. U pitanju je priručnik u kojem su obuhvaćene sve veštine savremenog novinarstva a namenjen je profesionalnim novinarima, kao i studentima novinarstva.

 

Teme koje se u Priručniku obrađuju odgovaraju na izazove savremenog sveta. Znatiželjnog čitaoca i čitateljku uputiće u kod nas retko obrađivane analitičke novinarske žanrove i uopšte žurnalističku stilistiku, kojoj na žalost, novi mediji ne pridaju dužnu pažnju. Posebno ističemo prvi put kod nas u jednom priručniku definisanje novinarstva okrenutog ka rešenjima (solution journalism). Reč je o sasvim novom pristupu filozofiji cilja koji autori novinarskih tekstova žele da postignu kod auditorijuma obrađujući određenu pojavu od javnog interesa.

publication image Preuzmi
Modeli mržnje i... Priručnik za novinare...