search icon Arhiva

Rezultati konkursa za podnošenje predloga projekata – promocija medijske pismenosti u malim gradivima i ruralnim sredinama

Novosadska novinarska škola je od od oktobra 2020. do februara 2021. godine imala otvoren poziv za podnošenje predloga projekata čiji je cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) da doprinesu očuvanju i zaštiti slobode medija i pluralizma na Zapadnom Balkanu.

Ovaj poziv je deo regionalnog projekta “SNAŽNI – Za medije bez mržnje i dezinformacija – promocija medijske i informacione pismenosti u malim gradovima i ruralnim oblastima na Balkanu”, koji se uz podršku Evropske unije realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

Poziv za podnošenje predloga projekata bio je otvoren za organizacije civilnog društva u Srbiji koje se bave programima za medije, obrazovanje, ljudska prava i rodnom ravnopravnošću.

Na osnovu objavljenih kriterijuma, Nacionalni odbor za ocenjivanje u Srbiji je ocenio kvalitet svih punih aplikacija koje su podnete u roku za prijem i ispunjavale administrativne i tehničke uslove navedene u pozivu. Konačnu odluku za dodeli malih grantova je doneo Upravni odbor regionalnog projekta SNAŽNI – Za medije bez mržnje i dezinformacija koji se uz podršku Evropske unije realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

U skladu sa odlukom Upravnog odbora regionalnog projekta SNAŽNI, Novosadska novinarska škola je potpisala ugovore sa dobitnicima grantova:

     1. Udruženje građanki FemPlatz

„Odgovorno izveštavanje o rodnoj ravnopravnosti“

8.495,80 EUR

      2. Okular

„Mladi i mediji u borbi protiv dezinformacija“

9.000 EUR

     3. Akademska inicijativa „Forum 10“

„Lokalna zajednica i medijska pismenost: građani/ke, odgovornost, javni interes“

6.414 EUR

     4. Centar savremene politike

„Slobodna reč – Borba protiv dezinformacija na jugu Srbije i osnaživanje MIP među mladima u Vranju“

8.998,70 EUR

 

Regionalni projekat “ SNAŽNI – Za medije bez mržnje i dezinformacija ” uz podršku Evropske unije implementiraju partnerske organizacije SEENPM, Albanski medijski institut, Mediacentar Sarajevo, Kosovo 2.0, Institut za medije Crne Gore, Makedonski institut za medije,Novosadska novinarska škola, Mirovni institut i Bianet.

Održan onlajn hakaton... Borba protiv govora...