search icon Arhiva

Riznica: audio-bajke na jezicima manjina

P2017 Riznica

(Ministarstvo kulture i informisanja, Septembar 2017 (Septembar 2017 – Novembar 2017)

Projekat „Riznica – audio-bajke na jezicima manjina“ posvećen je obogaćivanju ponude audio-pripovetki na jezicima nacionalnih manjina, kao i podsticanju multikulturalnosti na prostoru Vojvodine. Pored negovanja pozitivnih vrednosti, kreativnosti i standardnog jezika, audio-forma pripovetke omogućava stvaraocima književnosti za decu da svojim delima podare dodatnu vrednost, oživljavajući ih u novom medijskom formatu.

U okviru projekta biće realizovano ukupno 12 audio-formata na slovačkom, hrvatskom, rusinskom i srpskom jeziku, baziranih na pričama „Bolesna jabuka“, „Suze pod maskom“ i „Kukuruzna kaša“. Projekat je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja.

Koordinator projekta: Stefan Janjić, stefan@novinarska-skola.org.rs

Ko (pr)ocenjuje Peti... Međunarodni dan borbe...