search icon Arhiva

SEENPM traži službenika za komunikacije i administraciju

SEENPM, mreža koju čini 18 organizacija angažovanih na razvoju medija u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi traži službenika za komunikaciju i administraciju koji će biti angažovan u narednoj fazi razvoja ove organizacije i primeni njenog strateškog plana.

U neposrednoj saradnji sa direktorom SEENPMa, ovaj službenik će biti angažovan na koordinaciji interne i eksterne komunikacije mreže i obavljati administrativne poslove za podršku rada njenog sekretarijata.

Detaljne informacije o konkursu možete naći ovde.

KONKURS - Novosadska... Odbrojavanje: Drugi krug...