search icon Arhiva

Seminar o izveštavanju o osobama sa invaliditetom

Studenti i studentkinje novinarstva Filozofskog fakulteta iz Novog Sada i Niša zajedno sa predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom na dvodnevnoj obuci u NNŠ učili su o primeni različitih modela izveštavanja i tehničkih rešenja za pristupačnost medijskih sadržaja osoba sa invaliditetom. Dobar deo seminara bio je posvećen temama „pristupačnosti“ i „inkluzije“, etičkim principima osoba sa invaliditetom i odgovarajućoj terminologiji.

Studenti novinarstva istakli su da im je bilo od velikog značaja to što su zajedno sa osobama sa invaliditetom učili o medijskom izveštavanju jer su oni jedini pravi izvor iskustva, znanja i informacija kojima se ukazuje na složenost svakodnevice ove marginalizovane grupe ljudi.

Pokazalo se da upravo radionica zamene uloga (role play) ostvaruje najintenzivniji i najdugotrajniji uticaj na promenu stavova učesnika.

Prihološkinja Ivana Kristić sa studentima je vodila radionice o pristupačnosti, inkluziji i antidiskriminaciji. „Mislim sa je svaka prilika da osobe sa invaliditetom dođu do izražaja i da kažu svoje potrebe i svoje viđenje pitanja diskriminacije i uključivanja u društveni život važno. Ne vidim ko bi mogao bolje da nas nauči o tome kako se izveštava o osobama sa invaliditetom, od njih samih“ – rekla je Kristićeva.

Tokom seminara, učesnici su imali predavanja o etičkim principima izveštavanja o osobama sa invaliditetom i osnovama televizijskog novinarstva koje su držali prof. Dubravka Valić Nedeljković i Stefan Janjić.

Godišnja nagrada NNŠ... Formirana Radna grupa...