search icon Arhiva

Formirana Radna grupa za poglavlje 10 u okviru VIEU

Organizacije civilnog društva okupljene oko Vojvođanske inicijative za EU (VIEU) i zainteresovana i stručna javnost, na konstitutivnom sastanku 22. novembra oformile su Radnu grupu za pregovaračko poglavlje 10 – informaciono društvo i medije. Sastanku je prisustvovao i član pregovaračkog tima, Slobodan Arežina, koji je naglasio da je u ovom poglavlju dominantno informaciono društvo u odnosu na medije ali da se stvaranjem uslova za slobodno tržište stvaraju uslovi i za slobodu medija.

„U najnovijem izveštaju Evropske komisije uočeno je nekoliko problema u vezi sa poglavljem 10. Digitalna agenda Evrope obuhvata ubrzanu digitalizaciju medija. Predlog Zakona o telekomunikacijama je završen a u pripremi je i Zakon o širokopojasnom internetu. Nosilac ovog procesa je Ministarstvo telekomunikacija. Problem je u lošoj komunikaciji među ministarstvima koja samostalno rade na delovima propisa. Drugi problem su kapaciteti i zaštita konkurencije na tržištu elektronskih operatera a pregovori između Ministarstva i operatera su trenutno u toku“, rekao je Arežina.

Na sastanku je zaključeno da je neophodno uspostaviti saradnju sa nosiosima pokrajinske vlasti i Nacionalnim konventom za EU. Organizacije članice VIEU ponudiće svoje kapacitete i viđenje o tekućem pregovaračkom procesu. VIEU će se posebno fokusirati na interese građana Vojvodine i unapređenje evroentuzijazma.

Profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu Siniša Isakov, rekao je da je sektor komunikacija u pogledu BDP-a u plusu, dok je medijski sektor u minusu. „Javni servisi su u poslednje četiri godine imali četiri različita koncepta finansiranja. Sa ovakvom situacijom nikada nećemo biti primljeni u Evropsku uniju i zbog toga je važno okupiti tim koji će početi da otvara pitanja i nudi rešenja koja se do sada nisu pominjala“, naveo je Isakov.

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedim Sejdinović rekao je da sve zavisi od volje organizacija civilnog društva da se angažuju u pregovaračkom procesu i da je važno da Srbija ne propusti svoju šansu da sprovede reforme pre nego što formalno uđe u EU. Sejdinović je naveo primer izrade Memoranduma o bezbednosti novinara – „Ova aktivnost trebalo je da bude završena početkom 2016, ali nije zato što su Ministarstvo, tužilaštvo i MUP ponudili prazno slovo na papiru. Udruženja su reagovala, uključili su javnost i napravili svoj predlog memoranduma ali do sada se ništa nije rešilo.“

Organizacije koje su formirale Radnu grupu za poglavlje 10 u okviru VIEU su Centar za regionalizam, Građanska akcija Pančevo, Novinarska asocijacija Rusina, Edukativni centar, Centar za podršku ženama, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Novosadska novinarska škola.

Nakon sastanka Radne grupe predstavnici organizacija prisustvovali su obuci o digitalnom marketingu i komunikaciji sa ciljnim grupama i stejkholderima u cilju povećanja vidiljivosti VIEU.

Sastanak Radne grupe i obuka članica VIEU podržali su TACSO kancelarija u Srbiji i Fondacija za otvoreno društvo.

Seminar o izveštavanju... Medijska opservatorija jugoistočne...