search icon Arhiva

Studenti protiv korupcije

U sredu je u kino sali Filozofskog fakulteta u Novom Sadu održana je diskusija „Korupcija u viskom školstvu“, organizovana u okviru regionalnog projekta „Interupcija korupcije“. Tom prilikom posetiocima su se obratili koordinatorka projekta Agneš Ćurčić Asodi, šefica Odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta dr Dubravka Valić-Nedeljković, predsednik Studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta Aleksandar Šujica i predsednik Studentskog parlamenta Ekonomskog fakulteta Stefan Dujović.

Učesnici diskusije ukazali su na važnost uloge pojedinca u borbi protiv korupcije, kao i na značaj studentskog organizovanja u zajedničkoj borbi za ostvarenje ciljeva. Profesorka dr Dubravka Valić-Nedeljković rekla je kako je uverena da se izlaz iz letargičnosti, kojoj su mladi danas skloni, može pronaći jedino kroz diskusiju. Predsednik Studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta Aleksandar Šujica upoznao je prisutne sa načinima na koje mogu da prijave slučaj korupcije nadležnim studentskim organima, dok je predsednik Studentskog parlamenta Ekonomskog fakulteta Stefan Dujović priču o značaju studentskog organizovanja potkrepio primerom nedavne uspele akcije studenata Ekonomskog fakulteta, istakavši da najpre treba strpljivo iscrpeti sva pravna sredstva, a tek onda, ukoliko se to pokaže neuspešnim, organizovati proteste.

Predstavljeni su i rezultati ankete o percepciji korupcije u visokom školstvu sprovedene na uzorku od 139 studenata Univerziteta u Novom Sadu. Nakon toga usledila je polučasovna diskusija, u kojoj su okupljeni studenti izneli svoja iskustva u susretu sa slučajevima korupcije, ukazali na pojedine vidove korupcije koje zbog njihove učestalosti ne percipiramo kao takve, te zajedno sa gostima diskusije razgovarali o institucionalnoj borbi protiv korupcije u visokoobrazovnim ustanovama.

Koordinatorka projekta Agneš Ćurčić Asodi najavila je skori nastavak studentskih akcija u okviru projekta „Interupcija korupcije“ i pozvala sve zainteresovane studente da se jave Novosadskoj novinarskoj školi i učestvuju u budućim aktivnostima.

Delegation of the European Union to the Republic of Serbia under the EU funded ‘Strengthening Serbia-EU Civil Society Dialogue’ project, www.dijalog.org.rs

Novinarska škola edukuje... Završena obuka u...