search icon Arhiva

Završena obuka u Bačkom Petrovcu

Petodnevna edukacija  “Menadžment i razvoj nevladinih organizacija i uspešno upravljanje programima za obrazovanje odraslih“ uspešno je završena u Biznis inkubatoru u Bačkom Petrovcu.

Osnovni cilj edukacije bilo je upoznavanje i afirmacija polaznika sa institucijama ove vrste, nevladinim sektorom, sticanje znanja iz strateškog planiranja, menadžerskih i marketinških veština kao i menadžmenta projektnog ciklusa (pisanje i implementacija projekata).

Dvanaest polaznika slušalo je treninge na slovačkom i srpskom jeziku. Danica Hullova iz Centra za razvoj NVO sektora u Slovačkoj, držala je radionice na temu organizacije i strategije NVO sektora, pisanje i implementacija projekata po EU standardu.

Generalni menadžer Context Manufacturing-a, Dragan Ćirić govorio je o brendingu, menadžmentu i marketingu u NVO sektoru. Saša Raletić, trenerica NNŠ, vodila je radionice iz poslovnog pregovaranja, administrativnih poslova i PR-a.

Marija Srdić iz Centra za podršku ženama, poslednjeg dana edukacije govorila je o rodnoj ravnopravnosti i ulozi žena u NVO sektoru.

Obuka je realizovana u okviru projekta „Akademija ženskog preduzetništva – pametna investicija u program doživotnog učenja žena“, koji je podržala Evropska Unija kroz svoj program“Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU”. Obuku su organizovali Akademija ženskog preduzetništva, Novosadska novinarska škola, i Udruženje za razvoj Horna Nitra iz Slovačke.

 

Studenti protiv korupcije Organizacije nemaju ideje,...