search icon Arhiva

U novom zakonu definisani pojam mediji i pojam javni interes

Novi Zakon o javnom informisanju i medijima u procesu je donošenja. U odnosu na prethodni izmenjen je i sam naziv Zakona, dodata je reč medij. Pojmovi medij i javni interes su, između ostalog, po prvi put precizno definisani.

Pojam medij je ušao u zakonsku regulativu Republike Srbije, umesto tradicionalnog pojma sredstvo javnog informisanja.  – Radi se o jednom pojmu koji je na globalnom planu opšte prihvaćen i koji nam može pomoći da se naša medijska regulativa bolje usaglasi sa standardom i regulativim okvirom demokratske Evrope i sveta, a i da se naši medijski zakoni  u našoj zemlji bolje usaglase međusobom – rekao je profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski.

Pojam medija uveden je članovima od 27 do 29, definisano je šta se smatra medijem, a šta ne. Prema objašnjenju Veljanovskog, definicija medija preuzeta je iz dva vrlo važna dokumenta – iz Ustava Srbije i iz Direktive o audiovizuelnim medisjkim servisima . U Nacrtu zakona o javnom informisanju i medijima, medij je definisan kao sredstvo javnog obaveštavanja i pružanja ostalih medijskih usluga koje pomoću reči, slike, odnosno zvuka objavljuje urednički oblikovane informacije, stavove i mišljenja i druge sadržaje namenjene javnoj distribuciji i neodređenom broju korisnika.

U novom Zakonu precizno je definisan i javni interes po prvi put. Javni interes jeste ostvarivanje prava javnosti da bude informisana, a to pravo se ostvaruje putem medija.  Republika Srbija treba da se stara o ostvarivanju javnog interesa, ali bez mešanja u uređivačku koncepciju medija, objasnio je Veljanovski. Ostvarivanje javnog interesa je dato precizno u članu 13 i to sa 16 takstavnih tačaka.

Član 13.

Republika, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave obezbeđuje pomoć i podršku u proizvodnji medijskih sadržaja u cilju ostvarivanja javnog interesa podsticanjem:

1. istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja svih građana Republike Srbije;

2. istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja na maternjem jeziku svih građana Republike Srbije-pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica;

3. očuvanja kulturnog identiteta srpskog naroda, nacionalnih manjina i etničkih zajednica koje žive na teritoriji Republike Srbije;

4. informisanja na srpskom jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive van teritorije Republike Srbije;

5. informisanja inostrane javnosti na jezicima od interesa za Republiku Srbiju;

6. objavljivanja istinitih, nepristrasnih, pravovremenih i potpunih informacija od značaja za život i rad građana na nivou autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave;

7. informisanja osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa;

8. zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije;

9. unapređivanja pravne i socijalne države;

10. slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih;

11. kulturnog i umetničkog stvaralaštva;

12. razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema;

13. razvoja nauke, naročito negovanja svih oblika naučnog podmlatka;

14. razvoja sporta i fizičke kulture;

15. zaštite životne sredine i zdravlja ljudi;

16. unapređivanja medijskog i novinarskog profesionalizma, a naročito putem stručnog usavršavanja novinara, novinarske autonomije i samoregulacije, unapređivanja medijske pismenosti i istraživanja, kreativnosti u medijima i očuvanja i unapređivanja pluralizma medija i raznovrsnosti medijskih sadržaja.

Dunja Grbin

Novi međusektorski mehanizmi... „Žurnalist“ ― „više...