search icon Arhiva

Unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom

Ministarstvo kulture i informisanja

  1. oktobar – 30. novembar 2016.

U vremenu kada mediji u velikoj meri utiču na život svakog pojedinca, ne može se ignorisati dominantan uticaj koji imaju na vrednosti i obrasce ponašanja kod građana. Jedan od načina da se prevaziđu dosadašnji problemi u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom jeste promena stavova kreatora medija – novinara, urednika i drugih medijskih radnika. Najdirektniji put je uticaj na kognitivnu komponentu stavova – unapređivanje kompetencija medijskih radnika, upravo na način kako je definisano u Zakonu o javnom informisanju i medijima.

Program seminara „Kako unaprediti medijsku praksu? – Javno informisanje osoba sa invaliditetom“ koji je osnovna aktivnost ovog projekta, koncipiran je tako da omogućava usvajanje znanja o primeni tehničko-tehnoloških rešenja koja omogućavaju pristupačnost medijskih sadržaja, razumevanje i primenu koncepata „pristupačnosti“ i „inkluzije“, etičkih principa izveštavanja o osobama sa invaliditetom (OSI), uz učešće predstavnika zajednice OSI jer su oni jedini pravi izvor znanja i informacija na osnovu kojih bi trebalo da se ostvaruje njihova socijalna inkluzija.

Projekat je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja, u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

Koordinatorka projekta iz NNŠ: Marina Grnja Klaić, marina@novinarska-skola.org.rs

Jačanje podrške medijima... Kandidatkinje 2016