search icon Arhiva

Uspela akcija kupovine zdravlja

Studentska akcija o korupciji u zdravstvu, u okviru projekta „Interupcija korupcije“ Novosadske novinarske škole održana je 07. marta, 2011. godine u Sportsko-poslovnom centru Vojvodina, u takozvanoj kadici.

Osnovni cilj studentske akcije bilo je podizanje svesti građana o velikom društvenom problemu – korupciji. Akcija je trajala dva sata, a tokom nje zainteresovani građani imali su priliku da vide i da učestvuju u kratkom šaljivom performansu „Aukcija zdravstvenih usluga“, kao i da dobiju informativni materijal o korupciji u obliku kutije za lek “Antikorupcin“ i uputstva za upotrebu. Uputstvo je ponudilo, pored informacija o korupciji u zdravstvu, i informacije o tome kome građani treba da se obrate u slučaju da se susretnu sa korupcijom.

Tokom dva sata akcije, studenti su uspeli da privuku pažnju naših sugrađana i da ih na trenutak motivišu da razmišljaju o korupciji na pravi način. Prisutni su se pridružili studentima Novosadskog univerziteta i zajedno sa njima licitirali za različite zdravstvene usluge koje građani inače plaćaju, a ne bi trebalo. Ovom akcijom, u kojoj su učestvovali studenti žurnalistike sa Filozofskog fakulteta, poslata je poruka da su budući novinari senzibilisani da se bave ovim društvenim problemom.

Ova akcija je četvrta u okviru projekta, a pored Srbije, one se sprovode u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Prve tri akcije ticale su se korupcije u obrazovanju.

Sledeća studentska akcija održaće se u aprilu, a tema će biti korupcija u politici.

 

Projekat Novosadske novinarske škole finansira Direktorat za pridruženje Evropske komisije kroz Instrument za predpristupnu pomoć (IPA).


(prilog Novosadske TV)

NNŠ na Kongresu... Nastavak projekta „Active...