search icon Arhiva

Završen ciklus treninga za novinare lista Hlas L’udu

Ciklus od pet treninga za novinare nedeljnika Hlas L’udu, koji je organizovala Novosadska novinarska škola u saradnji sa Asocijacijom slovačkih novinara, upešno je završen.

Tridesetak novinara lista Hlas L’udu, tokom pet nedelja, radilo je na poboljšanju novinarskih veština, i poboljšanju organizacije u redakciji, što i jesu bili ciljevi Projekta.

Na pet treninga, novinari su se uz mentorsku pomoć bavili temama poput javnog interesa u medijima nacionalnih manjina, multikulturalizmom, komercijalizacijom medija, odnosima sa svojom ciljnom grupom i ostalim temama koje su atraktivne za novinare medija na jezicima nacionalnih manjina.

Poslednji trening bio je posvećen jezičkoj analizi članaka koje su novinari pisali tokom prethodnih nedelja.

Pored direktnih produkata, kvalitetnijih novinarskih članaka u listu Hlas L’udu, indirektni projektni rezulat bi trebalo da bude povećanje auditorijuma, a samim tim i tiraža nedeljnika.

Projekat je trajao tri meseca, od kojih je po mesec dana izdvojeno za pripremu mentora, rad sa novinarima i evaluaciju.

 

Treninge je organizovala Novosadska novinarska škola, u saradnji sa Asocijacijom slovačkih novinara, a finansijsku podršku obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za informacije.

Loše izveštavanje medija... „Dan u tvojim...