search icon Arhiva

„Dan u tvojim cipelama“ još traje

Prvi trening u okviru projekta „Dan u tvojim cipelama“ održan je u Novosadskoj novinarskoj školi. Treningu je prisustvovalo šestoro studenata Žurnalistike i šestoro studenata iz Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom.

Studenti su tokom prvog dana slušali predavanja, dok je drugi dan bio posvećen praktičnom radu.

Prvo predavanje održala je Milica Ružičić-Novoković, iz novosadskog Centra „Živeti uspravno“. Ona je govorila o Zakonu o zabrani diskriminacije. Studenti su slušali i predavanje o Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom koje je pripremio pravnik Nenad Ćirić. O svakodnevnim potrebama i problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom govorio je Danijel Kulačin, iz Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom.

Drugi dan treninga bio je posvećen „zameni uloga“. Studenti sa Odseka za medijske studije, zajedno sa svojim kolegama iz Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom, izašli su na teren i pokušali da se na kratko stave u položaj osoba sa invaliditetom. Imali su nekoliko zadataka, poput prolaska kroz pijacu osobe sa oštećenim vidom, preko prelaska ulice osobe koja se otežano kreće, pa do traženja informacije preko telefona osobe koja otežano govori. Te vežbe su imale cilj da studentima novinarstva približe probleme sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, kako bi kao budući novinari bili senzibilisani za pravilno izveštavanje o osobama sa invaliditetom.

Nakon uspešnog dvodnevnog treninga, studenti su podeljeni u tri grupe. Svaka grupa broji četiri člana, dvoje studenata Žurnalistike i dvoje studenata iz Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom. Njihov zadatak je da zajedno organizuju, snime i montriraju tv pakete, koji će biti emitovani trećeg decembra, na Svetski dan osoba sa invaliditetom. Reportaže će biti emitovane na 14 lokalnih televizijskih stanica u Vojvodini i regionalnom Javnom servisu, sa kojima Novosadska novinarska škola ima dugu i kvalitetnu saradnju.

Osnovna ideja projekta Dan u tvojim cipelama jeste da se, edukacijom i treningom mladih novinara i zajedničkom medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom, senzibiliše i osvesti društvo po pitanju potreba i problema sa kojima se svakodnevno suočavaju mladi sa invaliditetom.

Projekat traje tri meseca, a finansira ga Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju.

Završen ciklus treninga... Novinarska škola edukuje...