search icon Arhiva

Edukativni materijali za novinarstvo orijentisano ka rešenjima

Učesnici seminara o novinarstvu orijentisanom ka rešenjima, koji je organizovala Novosadska novinarska škola, izradili su edukativne materijali o naučenim lekcijama.

Novinari, studenti i edukatori u prezentacijama i vodičima objasnili su šta je novinarstvo orijentisano ka rešenjima, a šta ono nije; analizirali su primere dobre prakse, a pokazali i kako je neke primere iz domaće prakse moguće izmeniti da odgovaraju ovom formatu novinarstva.

Vodiči i prezenacije mogu služiti novinarima i redakcijama kojima je cilj da svoje izveštavanje usmere ka rešenjima, zasnovanim na dokazima i potvrdama efikasnosti.

Vodiče možete pogledati i preuzeti ispod.

SNAŽNI – Za... Okrugli sto o...