search icon Arhiva

EU Resurs centar info dan – nove mogućnosti za civilno društvo u Srbiji

Na info danima koji će biti organizovani u pet gradova i opština u Srbiji razgovaraćemo o mogućnostima koje će novi projekat „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ pružiti predstavnicima civilnog društva u naredne četiri godine ali i o izazovima sa kojima se civilno društvo suočava u svom svakodnevnom radu. Pridružite nam se na događajima u Novom Sadu, Užicu, Nišu, Boru i Jagodini!

U nedelji pred nama, od 08. do 12. maja organizujemo „EU Resurs centar info dane“ seriju događaja, u pet gradova i opština u Srbiji, sa predstavnicima civilnog društva. Primarni cilje sastanaka jeste predstavljanje mogućnosti koje projekat pruža predstavnicima civilnog sektora. Pored toga, info dani će biti prilika da se prikupe dodatne informacije o potrebama civilnog društva u različitim regionima u Srbiji, kako bi se aktivnosti i pravci delovanja na projektu prilagodili definisanim potrebama.

Beogradska otvorena škola, zajedno sa partnerima: Novosadskom novinarskom školom, Užičkim centrom za prava deteta, ENECA-om, Mladim poljoprivrednicima Srbije, Sigurnim stazama, Novom planskom praksom i Fridrih Ebert Fondacijom, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji, sprovodi četvorogodišnji projekat pod nazivom „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“. EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji je mesto podrške za predstavnike civilnog društva koje rade na približavanju Srbije Evropskoj uniji. U naredne četiri godine pomagaćemo rast i razvoj organizacija i neformalnih grupa građana kroz unapređenje njihovih kapaciteta, umrežavanje i finansijsku podršku. Kroz finansijsku i mentorsku podršku, ali i program jačanja kapaciteta, EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji će osnažiti najmanje 300 organizacija civilnog društva i 280 neformalnih grupa.

EU Resurs centar Info dani, održaće se u pet različitih gradova, od 8. do 12. maja 2023. godine i to sledećim rasporedom:

  1. maj – Novi Sad, zajednički događaj u okviru EU Info Point-a, u SKC „Fabrika“, sa početkom od 16:30 časova,
  2. maj – Užice, u Gradskom kulturnom centru, sa početkom od 11:00 časova,
  3. maj – Niš, u EU Info Point centru u Nišu, sa početkom od 11:00 časova,
  4. maj – Bor, u Media centru, sa početkom od 15:00 časova,
  5. maj – Jagodina, u prostorijama Crvenog krsta, sa početkom od 15:00 časova.

Događaji će biti organizovani u vidu diskusije. Pridružite nam se u Vama najbližem gradu i doprinesite razvoju jakog i otpornog civilnog društva u Srbiji!

Sva pitanja u vezi sa projektnim aktivnostima možete uputiti na imejl: euresurscentar@bos.rs ili na broj telefona: 0606551901.

Otkrijte Minding Media... Dan slobode medija:...