search icon Arhiva

Finansijski pokazatelji rada RTV Vojvodine

Iako je nakon velikih smena na pokrajinskom javnom servisu novo rukovodstvo najavljivalo uštedu, rezultati istraživanja Novosadske novinarske škole pokazuju da su eventualne uštede imale zanemarljiv uticaj na poslovanje javnog servisa. Broj zaposlenih je smanjen, troškovi zarada su povećani, a prethodnu godinu završili su sa gotovo 150 miliona dinara gubitka. Iz svega se može sa sigurnošću zaključiti da je poslovanje JMU RTV neodrživo na srednji rok. Celovito istraživanje možete pronaći ovde.

Istraživanje je obavljeno u okviru projekta „Mission Defence“, koje je finansirala Evropska unija putem programa za male grantove „Zaštita medijskih sloboda i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu“.

Slika koja ide pre drugog pasusa

Cenzura u lokalnim... Online forum: Bolje...