search icon Arhiva

Izdavaštvo

Izdavaštvo Novosadske novinarske škole čine tri edicije:

– „Medijske reference“
– „Medijska sfera“
– „Entelehija“

U okviru edicije „Medijske reference“ izdaju se užbenici, vodiči i praktikumi za novinare, studente novinarstva, za prosvetne radnike i edukatore.

Pod edicijom „Medijska sfera“ objavljuju se rezultati medijskih istraživanja i monitoringa medija, kao i smernice za bolju praksu.

Edicija „Entelehija“ je osnovana kako bi se podržali mladi istraživači da objave svoje diplomske, master i doktorske radove.

Sve publikacije NNŠ-a izdate u okviru sve tri edicije mogu se čitati i preuzeti u nastavku.

thumbnail

Medijska pismenost na fakultetima za obrazovanje učitelja i nastavnika

Postojeći načini edukacije o medijskoj pismenosti svih nastavnika, bez obzira koji predmet predaju, realizuje se kroz seminare stručnog usavršavanja, ali neki (budući) nastavnici imaju mogućnost da se medijski obrazuju i na fakultetima. Кako ovo ne važi za sve fakultete, ovim istraživanjem analizirali smo da li…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Medijska pismenost: Priručnik za eduktore/ke

Kada bi čovek iz šezdesetih godina prošlog veka doputovao u sadašnjost, piše teoretičar medija Džej Dejvid Bolter u svojoj knjizi Digital Plenitude, promene koje bi primetio bile bi neznatne u odnosu na kontinuitet. Da, građevine i automobili izgledaju drugačije. Da, ljudi se više ne oblače…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Politički TV spot u predizbornim kampanjama u Srbiji: fokus na 2022.

Zakon o izboru narodnih poslanika (2022) definiše i mogućnost da politički subjekti pod jednakim uslovima za sve zainteresovane zakupe, prema zakonom utvrđenim pravilima, medijsko vreme i prostor radi promocije u predizbornoj kampanji. Jedna od veoma učinkovitih plaćenih medijskih promotivnih žanrova je i predizborni politički TV…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Vodič za nastavnike o medijskoj pismenosti u okviru globalnog obrazovanja

Vodič donosi primere medijskog opismenjavanja u okviru globalnog obrazovanja u sistemu formalne nastave navodeći 12 priprema za čas iz različitih predmeta za učenike različitog uzrasta. U publikaciji su tako dati primeri kako se medijska pismenost i globalno obrazovanje mogu implementirati na časovima predmeta kao što…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Monitoring predizbornog izveštavanja javnih servisa

Novosadska novinarska škola sprovela je monitoring predizbornog izveštavanja javnih servisa tokom poslednjih mesec dana predizborne kampanje za predsedničke, parlamentarne i lokalne izbore u Srbiji 2022. godine.   Sprovedena je kvantitativno-kvalitativna analiza medijskoj diskursa, a poseban ovo rada bilo je pitanje kako se javni medijski servisi u…

Preuzmi Pročitaj više