search icon Arhiva

Izdavaštvo

Izdavaštvo Novosadske novinarske škole čine tri edicije:

– „Medijske reference“
– „Medijska sfera“
– „Entelehija“

U okviru edicije „Medijske reference“ izdaju se užbenici, vodiči i praktikumi za novinare, studente novinarstva, za prosvetne radnike i edukatore.

Pod edicijom „Medijska sfera“ objavljuju se rezultati medijskih istraživanja i monitoringa medija, kao i smernice za bolju praksu.

Edicija „Entelehija“ je osnovana kako bi se podržali mladi istraživači da objave svoje diplomske, master i doktorske radove.

Sve publikacije NNŠ-a izdate u okviru sve tri edicije mogu se čitati i preuzeti u nastavku.

thumbnail

Sprečavanje govora mržnje na internetu

Ova publikacija kreirana je sa ciljem da se nastavnicima i zaposlenima u srednjim školama pomogne da bolje razumeju fenomen govora mržnje i govora mržnje na internetu, da se upoznaju sa ključnim terminima, definicijama i legislativom kako bi mogli da se bave ovim sveprisutnijim fenomenom sa…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Izvestaj o pristupacnosti medijskih sadrzaja i izvestavanju medija o OSI u 2021. godini

Ograničenja pristupa sadržajima osoba sa invaliditetom pre svega gluvih i nagluvih, slepih i slabovidih osoba, su vidna, a izveštavanje „o” i „za” osobe sa invaliditetom ne mogu se smatrati dobrim i visokoprofesionalnim standardom. Sva opterećenja koja inače prate medijski sektor još su vidljivija kada je…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Kolektivna (samo)viktimizacija u pseudoistorijskim narativima

Publikacija je posvećena analizi pseudonaučnog saznanja, odnosno diskursnim i retoričkim strategijama kojima se pseudonaučnici koriste. Uže uzev, predmet istraživanja se tiče dekonstrukcije pseudoistorijskih narativa koji se manifestuju u multimedijalnim sadržajima na Jutjubu. Konkretno, cilj analize je bio da se uoče obrasci i načini na koji…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Predlog praktične politike za unapređenje implementacije programa Jezik, mediji i kultura

Bez ikakvog ustručavanja može se tvrditi da su 21. vek do sada obeležile uticajne tehnološke promene. Razvoj i širenje interneta, kao glavna od njih, značajno je promenilo dominantne sfere života – politiku, ekonomiju, kulturu, društveni život… i, naravno, medije. Dvadeset prvi vek odlikuje hiperprodukcija informacija…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Predlog praktične politike za sistemsko uvođenje medijske i informacione pismenosti u obrazovni sistem u Srbiji

Medijska i informaciona pismenost (MIP) predstavlja relativno novi koncept u oblasti obrazovanja u Srbiji, iako se u paradigmatskom smislu, može smatrati osnovom obrazovanja, s obzirom na to da medijska i informaciona pismenost počiva na sposobnosti kritičkog tumačenja informacija i kao svoj ishod ima građane i…

Preuzmi Pročitaj više