search icon Arhiva

Konferencija o manjinskim medijima na Zapadnom Balkanu

Istraživački tim Novosadske novinarske škole (Jelica Nikolić, Davor Marko i Norbert Šinković) kao i pomoćnik gl. i odgovornog urednika Radio-televizije Vojvodine, Atila Marton učestvovali su na jednodnevnoj konferenciji posvećenoj manjinskim medijima na Zapadnom Balkanu u Sarajevu pod nazivom MANJINE I MEDIJI NA ZAPADNOM BALKANU.

U skladu sa predloženom agendom glavni istraživač, Davor Marko prezetovao je rezultate analize manjinskih medija u Srbiji. Nakon njegovog izlaganja otvorena je diskusija u kojoj su učestvovali predstavnici drugih organizacija iz regiona (BiH, Makedonija, Crna Gora).

Fokus debate bio je na smernicama koje su bile ponuđene za unapređenje medijske prakse u spomenutoj oblasti. Posebna diskusija se razvila oko uloge javnih servisa u informisanju na jezicima manjinskih zajednica, kao i oko finansiranja medija koji emituju sadržaje na nekom manjinskom jeziku.

Učesnici su se složili da je neophodno postići napredak na ovom polju. Predloženo je da se univerzitetima odnosno nadležnim službama sugeriše izrada strategije iz ove oblasti.

Davor Marko je najavio da će sugestije biti uključene u finalnu verziju zbornika koji će da sadrži radove odnosno rezultate ovog regionalnog istraživanja.

Učesnici su bili jednoglasni u konstataciji da su regionalni forumi bitni za rešavanje problema u sferi informisanja (na jezicima nacionalnih manjina).

                                                                                                            Norbert Šinković

 

Završena konferencija „Korupcija... Novi međusektorski mehanizmi...