search icon Arhiva

Završena konferencija „Korupcija i lokalni ekonomski razvoj“

Poslednja konferencija u okviru projekta „Biti ili ne biti odgovoran, pitanje je“ pod nazivom „Korupcija i lokalni ekonomski razvoj“ održana je 28. marta 2013. godine u Zrenjaninu. Projekat je  podržan od strane USAID-a i stavlja akcenat na odgovornost pojedinaca kada je korupcija u pitanju, podstiče građane da utiču na rad lokalnih samopurava u svojim opštinama kako bi se korupcija suzbila. Konferenciju je otvorio načelnik Srednjebanatskog okruga Dušan Šijan koji je rekao da ukoliko želimo bolje da živimo, moramo pokrenuti privredu. ― Da bismo je pokrenuli, mi moramo da uredimo naše društvo. Ono čega smo smi svesni, a to je da živimo u državi koja nije sistemski uređena ― dodao je Šijan.

Menadžerka ovog projekta Vesna Piščević, koja je ujedno i menadžerka organizacije Zona unapređenog poslovanja ― BID iz Zrenjanina, objasnila je njegovu suštinu. ― Projekat kao i sam naziv bavi se odgovornošću svih nas, ne samo kao predstavnika u nekim poslovima i ogranizacijama nego kao običnim građanima u našem sopstvenom životu i u ličnom doprinosu u razvoju svoje lokalne zajednice. Korupcija je jedan od problema koji urušava svaki lokalni i ekonomski razvoj i mislim da mi svi treba da učestvujemo u suzbijanju te korupcije i da pomognemo našoj zajednici da se što bolje razvije ―  rekla je Piščevićeva. Prisutnima se obratio i predstavnik Agencije za borbu protiv korupcije Miloš Mojsilović koji je objasnio ulogu lokalne samouprave u borbi protiv korupcije. ― Brojne su specifičnosti u lokalnoj samoupravi koje postoje zato što ona ima veliki broj svojih nadležnosti i zbog same specifičnosti tog nivoa vlasti postoje određene specifičnosti u korupciji koja se na tom nivou javlja ― rekao je Mojsilović.

Putem treninga koji su održavani u okviru ovog projekta, ljudi su se upoznali sa tim gde se javlja korupcija, na koji način i uz pomoć kojih mehanizama se mogu boriti protiv toga. Jedan od rezultata projekta jeste štampana publikacija pod nazivom „Borba protiv korupcije kao preduslov ekonomskog prosperiteta“ koju je predstavio mr Dejan Molnar iz organizacije BID. On je naglasio da su ovom publikacijom spoznati potencijalni mehanizmi za sprečavanje korupcije i da je njome predstavljeno  „kako korupcija i na koji način utiče na kvalitet poslovnog ambijenta na lokalnom nivou i kakve to negativne reperkusije može imati na ekonomski razvoj lokalnih zajednica, gradova i opština“.

U okviru ove konferencije svoj projekat pod nazivom „Uvođenje novih međusektorskih mehanizama za veću odgovornost lokalnih vlasti“ predstavili su PALGO centar i Novosadska novinarska škola. ― Jedan od naših osnovnih polazišta jeste činjenica da percepcija građana o korumpiranom javnom sektoru neminovno vodi ka nepoverenju u institucije i ako tome dodamo i oslabljen politički i građanski aktivizam, na kraju imate građane koji se osećaju prilično nemoćno u svojoj želji da sa druge strane imaju odgovornost i transparentnost u vršenju vlasti ― rekao je izvršni direktor PALGO centra Dušan Damjanović. Ovaj projekat obuhvatao je grad Novi Sad, opštine Temerin, Beočin i Sremske Karlovce, a njegov cilj bio je unapređenje međuopštinske i međusektorske saradnje između lokalne vlasti i organizacija civilnog društva u procesu sprovođenja novih antikorupcijskih procedura.

Predstavljena je i veb antikorupcijska platforma za razmenu znanja i iskustava u oblasti antikorupcije. Predstavnica PALGO centra Mirjana Stanković naglasila je da je ova platforma javna. ― Ovo je interaktivna platforma koja sadrži različite načine razmene iskustva i znanja. Sa jedne strane biće plasirani različiti sadržaji i informacije, a sa druge strane će lokalne samouprave, građani moći da daju svoje mišljenje, sadržaje, ideje i da javno komentarišu neka dešavanja ― dodala je ona.

Kao zaključak Mirjana Stanković navela je da odgovor za borbu protiv korupcije nije jednostavan. ― Borbu protiv korupcije čini niz malih koraka i niz inicijativa koje sve zajedno zapravo rešavaju sveukupno stanje. Potrebni su nam zakoni i regulativa, potreban nam je integritet i kontrola, odnosno ono što nudi nevladin sektor, potrebno je učešće svih u velikoj meri, ali je nešto što se nameće to da gde god imamo prostora za diskreciju u odlučivanju, gde god stvari nisu sasvim jasne, tu su fokalne tačke korupcije ― objasnila je Stanković.

Jovana Apić

Javna rasprava o... Konferencija o manjinskim...