search icon Arhiva

Minding Media: Objavljen priručnik za nastavnike

Minding Media tim sa ponosom objavljuje objavljivanje konačnog rezultata projekta Priručnika za nastavnike. Priručnik za nastavnike je kruna ostalih ključnih rezultata projekta, uključujući Video obuku biblioteke i Minecraft svetove za obrazovanje. Priručnik za nastavnike funkcioniše kao dopuna ključnim konceptima koji su predstavljeni učenicima putem druga dva rezultata.

Razvoj Priručnika za nastavnike vodila je Media Metka (Finska), medijski stručnjak projekta. Resursi unutar Priručnika za nastavnike razvijeni su uz doprinos Media Metka (Finska), Atlantskog tehnološkog univerziteta (Irska), Novosadske novinarska škola (Srbija) i Atermona (Holandija), koji su kao stru8čnjaci dali svoj doprinos u razvijanju i kreiranju edukativnih modula.

Priručnik za nastavnike pruža kontekst za unapređenje kritičkih medijskih veština dece kroz resurse koji uključuju korak-po-korak planove časova za upotrebu u učionici sa decom uzrasta od 8 do 12 godina. Planovi časova sadrže tačke za diskusiju i aktivnosti; svaki plan časa podržan je pratećim slajdovima koji sadrže informacije i ilustracije vezane za svaku aktivnost. Takođe su uključeni testovi za nastavnike koji žele da testiraju učenje učenika.

Priručnik za nastavnike je lansiran u svakoj partnerskoj zemlji u njihovom regionu i biće dostupan na engleskom, finskom i srpskom jeziku. Priručnik za nastavnike može se preuzeti sa sajta Minding media projekta. 

Panel „Medijska pismenost... Budućnost za Minding...