search icon Arhiva

Novi poziv – organizacijama civilnog društva za projekte javnog zagovaranja u oblasti medija

Medijska opservatorija Jugoistočne Evrope poziva organizacije civilnog društva (OCD) da pošalju prijave za projekte čiji je cilj podizanje svesti,sprovođenje kampanja javnog zagovaranja i aktivnosti namenjenih podršci slobodnim, nezavisnim, pluralističkim i održivim medijima u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu* , Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Rok za slanje prijava je 25. jul 2015. u 24.00 časa.

Pozivaju se organizacije civilnog društva, specijalizovane za oblast medija – profesionalna udruženja, zagovaračke grupe, istraživački instituti, organizacije posvećene borbi za ljudska prava i borbi protiv korupcije, kao i druge OCD koje se bave medijima – da dostave svoje predloge projekata. Trajanje projekta ne sme da bude duže od šest meseci i treba da se ralizuje u drugoj polovini 2015. i početkom 2016. godine. Ukupna sredstva za grantove koji će biti dodeljeni u šest zemalja iznose 30.000 evra. Maksimalni iznos granta za svaku državu iznosi 5.000 evra. Prijave slati na seeapplications@cij.hu.

Ovaj poziv je deo druge faze regionalnog projekta „Medijska opservatorija Jugoistočne Evrope – Jačanje kapaciteta i koalicija za praćenje medijskog integriteta i unapređenje medijskih reformi“, čiji je cilj podrška integritetu javnih servisa i komercijalnih medija u jugoistočnoj Evropi.
U prvoj fazi projekta (2012-2015) u fokusu su bile Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija i Srbija. Sprovedene su sledeće ključne aktivnosti: nacionalna istraživanja o medijskom integritetu objavljena u knjizi „Značaj medijskog integriteta“, sa regionalnim pregledom i izveštajima o stanju u svakoj od zemalja; nacionalne i regionalne debate o rezultatima istraživanja medijskog integriteta; regionalni sajt mediaobservatory.net; putem javnih poziva obezbeđeni su manji grantovi za istraživačke novinare u cilju pripreme novih priča, kao i za organizacije civilnog društva za zagovaračke aktivnosti posvećene medijskom integritetu.

Projekat je kofinansiran putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA), program „Podrška civilnom društvu“. U ime konzorcijuma projekta procesom dodele grantova za organizacije civilnog društva upravlja Centar za nezavisno novinarstvo iz Budimpešte.

Detaljna upustva za učešće na konkursu možete pronaći u Javnom pozivu. Poziv uključuje sledeće dokumente, koje organizacija aplikant treba da popuni i potpiše:

Aplikacioni formular
Budžetski obrazac
Izjava sa potpisom pravnog zastupnika o finansijskom i pravnom položaju organizacije aplikanta.


*Ovaj naziv je bez prejudiciranja stavova o status i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/99 I mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Poziv na dodelu... Dodeljena EU Nagrada...