search icon Arhiva

Novosadska novinarska škola na VII Dunavskom biznis forumu

“Mediji između objektivnosti, stvaralačke kritike i senzacionalzma” bila je jedna od tema o kojima se juče diskutovalo na VII Dunavskom biznis forumu u Novom Sadu koji se održava od 13. do 14. novembra 2018. O ulozi medija danas, trenutnom nivou profesionalnih standarda, ali i posledicama koje trenutni način rada medija donosi, diskutovali su dr Dubravka Valić Nedeljković, dr Vladimir Barović, Mihal Ramač, novinar lista „Danas“, kao i studenti medijskih studija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Profesorka Valić Nedeljković je ovom prilikom predstavila sajt Novosadske novinarske škole fakenews.rs kao jedan od značajnih alata za dekonstrukciju uređivačkih politika medija u Srbiji i posebno pojedinačnih lažnih vesti koje prete da profesiju svedu na senzacionalističko, neodgovorno, nekritičko posmatranje događaja, pojava i osoba, i time potpuno obesmisle osnovne postulate kvalitetnog novinarstva i dovedu u pitanje javni interes u medijskoj sferi.

Konkurs – NNŠ... Monitoring izbora članova...