search icon Arhiva

O MIP sa učenicima i nastavnicima: održan Megafon Fest

Prosvetni radnici koji su angažovani na implementaciji medijske pismenosti u svom radu u nastavi imali su priliku da sa svojim učenicima predstave svoje aktivnosti, da podele svoja iskustva sa drugim školama, te da prisustvuju panelu na kojem su govorili eksperti MIP iz ugla medija, obrazovanja i regulative.

Na Megafon festu, završnom događaju u okviru projekta „Megafon: mladi u misiji medijskog opismenjavanja“ koji je održan 24. oktobra u EU Info Centru, predstavnici šest osnovnih škola koji su učestvovali u navedenom projektu predstavili su video zapise i publikacije o MIP koje su kreirali nakon održanih radionica o medijskoj pismenosti i medijskoj produkciji tokom drugog polugodišta školske 2018/2019. godine.

Na festivalu su govorili prosvetni radnici i učenici osnovnih škola iz Novog Sada (OŠ „Ivan Gundulić“), Apatina (OŠ „Žarko Zrenjanin“), Sremskih Karlovaca (OŠ „23. oktobar“) i  Mačkata (OŠ „Milivoje Borović“). Nastavnice su sa svojim učenicima prenele iskustva u kreiranju medijskih sadržaja o medijima i medijskoj pismenosti, te diskutovali o uvođenju ovakvog načina rada u svakodnevnu nastavu.

U okviru „Megafon festa“ održana je i panel diskusija na kojoj su govorili Maja Zarić iz Ministarstva kulture i informisanja, Mirko Marković iz gimnazije „Vuk Karadžić“ u Loznici i Tamara Vučenović ispred Radio Beograda 2 i Univerziteta Metropoliten.

Maja Zarić iz Ministarstva kulture i informisanja koja se bavi uvođenjem medijske pismenosti u obrazovanje, kazala je da se nedavno sa UNESCO-om realizovao prvi međunarodni konsultativni sastanak o izmeni kurikuluma za medijsku pismenost na globalnom nivou, te da će biti izdate Beogradske smernice za globalnu izmenu kurikuluma o medijskoj pismenosti u kojem će biti uključeni svi „novi momenti“ u svetu medija.

„Ovaj dokument je značajan jer će sve države članice imati veću želju i negde obavezu da primenjuju taj kurikulum i upodobe sa svojim“, rekla je Maja Zarić.

Mirko Marković, profesor filozofije u gimnaziji, iskusan poznavalac i trener medijske pismenosti, govorio je kako je sa svojim učenicima predstavljao lekcije iz filozofije putem stripa.

„Učenici su morali da sa jedne strane istraže neko područje filozofije, nekog filozofa, neko filozofsku ideju i da to jednostavnim jezikom iskažu. Zatim da istraže alat za grafički narativ za izradu stripa, pa da to dvoje povežu. To je slično kao što nastavnici književnosti traže da se izvuče neka vodeća ideja teksta, odnosno da se tekst sažme. A da biste to uradili, morate ga u potpunosti razumeti“, objasnio je Mirko Marković te dodao da ovo ne treba da se posmatra kao igra koja ide na uštrb učenju filozofije već naprotiv, kao veliki izazov jer ponajpre treba da se dobro prouči filozofija, da se razume njen jezik i onda da se prenese na način da to mogu i drugi razumeti.

Tamara Vučenović, urednica obrazovne emisije „Digitalne ikone“ i docentkinja na Fakultetu za menadžment kazala je da se mediji danas susreću sa izazovima sa kojima nisu ranije te da je danas publika drugačija i da ona sama ima drugačije alate.

„Mediji imaju veliku ulogu kada je reč o edukaciji o medijskoj pismenosti ali ono što se bojim da se često zaboravi da se kaže, to je da i sami mediji moraju da se svakodnevno obrazuju. Dakle da biste vi išli ispred svog vremena, da biste vi otkrivali neke teme koje još nisu postale važne a treba da se predstave publici, vi jednostavno morate da pratite tehnologiju i u kojem se pravcu ona razvija. To je potrebno da biste bolje razumeli svoju publiku i da biste o tehnologijama pričali na jedan kompetentan i zanimljiv način.“

Događaj „Megafon fest: medijska pismenost u obrazovnom sistemu“ organizovan je u okviru projekta „Megafon: mladi u misiji medijskog opismenjavanja“ koji je Novosadska novinarska škola realizovala poslednjih devet meseci sa ciljem da se podstakne kritičko mišljenje učenika o određenim medijskim temama, da se nastavnici edukuju o MIP i da se podstakne školska medijska produkcija.

Projekat je podržala Republika Češka u okviru programa „Transition“.

U dodatku pogledajte fotografije sa događaja:

Okrugli sto o... Trening iz oblasti...