search icon Arhiva

Održan okrugli sto „Regulatorna tela i medijski integritet“

Povodom odluke Skupštine Srbije o izboru novih članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije (REM), koja je doneta u petak 14. oktobra, Novosadska novinarska škola je 17. oktobra u Novom Sadu organizovala okrugli sto o „Regulatornim telima i medijskom integritetu“.

Okrugli sto organizovan je u okviru projekta Medijska Opsevatorija i u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo. Fokus rasprave bio je stavljen na proces i rezultate izbora za nove članove saveta REM-a, transparentnost i nezavisnost regulatornih tela, njihovoj ulozi u ostvarivanju javnog interesa svih građana Srbije, pravnom okviru delovanja i mogućnostima za unapređivanje njihovog rada.

Dubravka Valic Nedeljković iz Novosadske novinarske škole, otvorila je okrugli sto zapažanjima koja su uočena u toku šest meseci monitoringa javnih servisa, koji je Novosadska novinarska škola sprovela u prvoj polovini 2016. godine. „Početkom 2016. godine NNŠ je sprovela opsežni monitoring javnih servisa, a korpus je za vreme predizborne kampanje proširen na čak 107 štampanih, elektronskih i onlajn medija širom Srbije. Istraživanjem ovakvog opsega ne samo da je ispitan profesionalizam javnih servisa i komercijalnih medija, već je nadzirano i sprovođenje REM-ovog uputstva za izveštavanje o predizbornoj kampanji i obaveštavana javnost i REM o uočenim prekršajima. U togu realizacije monitoringa prijavljene su dve lokalne televizijske stanice koje su prekršile REM-ov pravilnik o oglašavanju za vreme predizborne kampanje time što su direktno prenosile mitinge političkih partija u glavnim informativnim emisijama. Još uvek se, šest meseci nakon slanja pritužbi, niko nije oglasio“ – istakla je Nedeljkovićeva.

Gordana Janković, šefica Odeljenja za medije Misije OEBS u Srbiji, rekla je da jasna pravila i ograničenja, koja regulatorna tela treba da postave, štite slobodu izražavanja i da se integritet regulatornig tela reflektuje i na integritet medija. Ona je naglasila da je Misija OEBS, i dalje u skladu sa svojim mandatom, spremna da pomogne i kroz ekspertsku pomoć, jer je nezavisnost REM-a jedan od stubova demokratskog društva i slobode izveštavanja.

Milan Antonijević, direktor YUCOM-a i jedan od kandidata za članove Saveta REM-a koji je bio predložen od strane organizacija civilnog društva, pohvalio je inicijativu nevladinog sektora u procesu kandidature za nove članove Saveta regulatornog tela. Antonijević je naglasio da, iako u ovom krugu nisu izglasani predstavnici nevladinog sektora u Savet REM-a, ne treba stati i da je neophopdno da se uporno monitoruje rad regulatornog tela proveravanjem izveštaja iz 2015. i 2016. godine. Antonijević je takođe istakao da sam zakon daje dovoljno argumenata da se regulatorna tela bave svojim nadležnostima, te da je sve stvar volje i integriteta.

Rečima “Regulatorno telo za elektronske medije je od samog početka kompromitovano i mislimo da ne postoji nikakva mogućnost da se taj problem reši zakonima i uz pomoć organizacija. Naša preporuka je da ovakvo regulatorno telo trenutno ne treba da postoji u sistemu, već da je neophodno da se napravi potpuno novo telo koje će se baviti nadležnostima koje sada pripadaju REM-u” Nedim Sejdinović iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine, je ponovio zaključak koje je NDNV objavilo u saopštenju za medije povodom izbora za članove Saveta regulatornog tela u kojem su, kako i sam kaže, na pomalo revolucionaran način izneli svoje stavove.

Na skupu su ispred nacionalnih udruženja novinara govorili Vlado Mareš iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Petar Jeremić iz Udruženja novinara Srbije. Mareš, koji je i počasni član Saveta za štampu, istakao je da je Savet za štampu uspeo da očuva svoju nezavisnost i da to bitno utiče i na kvalitet njihovog rada, a da je situacija u onalajn medijima u Srbiji generalno veoma loša. Jeremić se osvrnuo na značaj obezbeđivanja finansijske nezavisnosti Javnih servisa, kako bi se na taj način uticalo i na nezavisnost samih zaposlenih novinara, zatim na njihov kvalitet rada i time neposredno na povećanje medijskog integriteta. Jeremić je o izborima za članove Saveta REM-a istakao: “UNS je pozvao poslanike i članove udruženja da ne glasaju za članove Saveta jer smo smatrali da u samom procesu postoje zakonske nepravilnosti koje nepravilnosti?.”

Siniša Isakov je na ovom skupu govorio u svoje lično ime kao medijski ekspert i jedan od predloženih kandidata za članove Saveta REM-a od strane pokrajinske Vlade Vojvodine. On je podsetio da je jedan od najvažnijih zadataka regulatornog tela obezbeđivanje tržišta i da se treba baviti time da tržište raste, a da u našem slučaju to tržište konstantno opada. Isakov je takođe istakao da je prva stvar o kojoj REM mora da vodi računa zaštita korisnika, odnosno da cena bude pristupačna i da posebno maloletnici budu zaštićeni, u čemu praksa u Srbiji kasni deset godina.

Eva Vukašinović, Pokrajinska zamenica za zaštitu i prava nacionalnih manjina, povukla je paralelu između izbora za članove Saveta REM-a i izbora za Ombudsmana, istakavši da su i jedna i druga funkcija nezavisne funkcije, čiji je osnovni zadatak zaštita građanja i obezbeđivanje ljudskih prava bilo da je na polju informisanja ili generalno i da bi ovakvi izbori trebalo da budu nezavisni.

Zaključak ovog skupa sveo se na neophodan monitoring rada Regulatornog tela i aktivno reagovanje pripadnika medijskih udruženja, organizacija i pojedinaca na njegov rad. Da bi se obezbedio medijski integritet, pravila unutar medijskih kuća i ona koja propisuju regulatorna tela moraju biti jasna i transparentna. Učesnici okruglog stola pozvali su svoje sagovornike na češća okupljanja ovakvog tipa, na kojima će se spram trenutne situacije raspravljati i donositi zaključci o mogućnostima delovanja o uže određenim tačkama, a poseban proaktivan angažman očekuje se od svih aktera medijskog sektora u pripremi medijske strategije Srbije.

Na okrugli sto su pozvani svi sadašnji i istaknuti bivši članovi REM. Na poziv NNŠ niko od kontaktiranih nije se odazvao.

Manjinski program na... Poziv za učešće...