search icon Arhiva

Poziv na radionicu OEBS, Srbija, bezbednost: pitaju se i mladi

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) i Novosadska novinarska škola (NNŠ) otvaraju poziv za učesnike/ce radionice „OEBS, Srbija, bezbednost: pitaju se i mladi“, koja se realizuje u okviru projekta „Predsedavanje Srbije OEBS-om 2015. i uloga mladih“.

Kome je radionica namenjena?
Mladim ljudima koji žele da istraže ulogu mladih u odnosu na predstojeće Predsedavanje Srbije Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju; koji žele da budu informisani i aktivni u društvu u kome žive; koje interesuju izazovi bezbednosti mladih i koji žele da provedu dva sata sa mladima sličnim sebi, povežu se i inspirišu za eventualne zajedničke poduhvate.

Šta će se raditi na radionici?
Radionica je osmišljena tako da pored informativnog dela u kome će se učesnici/e upoznati sa radom OEBS-a, Misije OEBS-a u Srbiji i Predsedavanjem Srbije OEBS-om 2015., pruži prostor za participativno učešće kroz metode grupnog rada – u kome će mladi imati prilike da i sami daju preporuke o unapređenju bezbednosti mladih u svom gradu i zemlji, kao i preporuke o aktivnostima koje bi mladima bile u interesu u periodu Predsedavanja.

Kad i gde?
Utorak 28. oktobra 2014. u 11h u Novosadskoj novinarskoj školi (Daničićeva 3, Novi Sad).

Način prijavljivanja
Zainteresovani se mogu prijaviti za učešće mail-om na adresu info@koms.rs. Broj mesta je ograničen.

O projektu “Predsedavanje Srbije OEBS-om i uloga mladih”
Projekat je orijentisan ka stvaranju okruženja u kojem su mladi informisani o učešću Srbije u OEBS-u, mogućnostima za učešće mladih u definisanju ciljeva vezanim za mlade u ovom kontekstu, kao i unapređenje razumevanja bezbednosti mladih u delokrugu rada OEBS-a. Projekat doprinosi podizanju svesti mladih o ovim temama pred dolazeće predsedavanje Srbije OEBS-om koja pretpostavlja znatno veće razumevanje i informisanost o radu ove izuzetno značajne međunarodne organizacije i konteksta mladih i bezbednosti, te smanjenje predrasuda i subjektivnih interpretacija o ulozi ove organizacije i konkretnoj participaciji Srbije u njoj.

O Krovnoj organizaciji mladih Srbije
Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji čija je misija da zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica. KOMS ima 81 organizaciju mladih i za mlade u svom članstvu, sa čitave teritorije Srbije. KOMS je članica Evropskog omladinskog foruma (YFJ). Više o KOMS-u na: www.koms.rs.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta i Misije OEBS-a u Srbiji.

KOMSOSCE

Finansiranje i privatizacija... Generalna skupština SEENPM...