search icon Arhiva

Poziv na sedmodnevni međunarodni trening o medijskoj pismenosti

Novosadska novinarska škola poziva mlade, studente, novinare, omladinske radnike, predstavnike nevladinih organizacija i nastavnike da se prijave na međunarodni sedmodnevni trening o medijskoj pismenosti koji će se održati od 15. do 21. maja 2022. u Sremskim Karlovcima.

Cilj treninga je razvijanje veština za kritičku analizu medijskih sadržaja među omladinskim radnicima u Evropi i izgradnja kapaciteta omladinskih radnika za kreativno i proaktivno korišćenje medija.

Očekuje se da će se treningom doprineti:

  1. Lakšem prepoznavanju manipulativnih medijskih sadržaja koji podstiču stereotipe i usporavaju proces interkulturalne integracije među mladima u Evropi.
  2. Unapređenom umrežavanju i razvijanju tema od zajedničkog interesa za mlade u Evropi kroz zajednički rad na medijskim pričama.
  3. Otkrivanju šta je univerzalno kada su u pitanju obrasci koji stvaraju lažne i manipulativne informacije u Evropi.
  4. Razmeni iskustava i modela dobre prakse među omladinskim radnicima u Evropi.

Trening će se odviti na engleskom jeziku, a na njemu će prisustvovati 14 učesnika iz Kipra, Severne Makedonije, Španije i Srbije.

Novosadska novinarska škola svim učesnicima treninga pokriva troškove puta, obroka i smeštaja u višekrevetnim sobama u Ekološkom centru Radulovački u čijem prostoru će se realizovati i sam trening.

Iz Srbije će biti izabrano četvoro kandidata, a zainteresovani pojedinci mogu da se prijave tako što će popuniti prijavni formular ovde.

Rok za prijavu je 3.5. do 23:59 časova. Izabrani kandidati biće o ishodu poziva obavešteni sledećeg dana.

Dodatna pitanja u vezi sa treningom mogu se uputiti na mejl adresu valentina@novinarska-skola.org.rs.

Trening se organizujuje u okviru projekta „Youth against disinformation“ koji Novosadska novinarska škola realizuje kroz Erazmus + program Evropske unije.

Reforma univerzitetskog obrazovanja... Poziv za podnošenje...