Publikacije

thumbnail

Medijska pismenost: Priručnik za eduktore/ke

Kada bi čovek iz šezdesetih godina prošlog veka doputovao u sadašnjost, piše teoretičar medija Džej Dejvid Bolter u svojoj knjizi Digital Plenitude, promene koje bi primetio bile bi neznatne u odnosu na kontinuitet. Da, građevine i automobili izgledaju drugačije. Da, ljudi se više ne oblače...

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Politički TV spot u predizbornim kampanjama u Srbiji: fokus na 2022.

Zakon o izboru narodnih poslanika (2022) definiše i mogućnost da politički subjekti pod jednakim uslovima za sve zainteresovane zakupe, prema zakonom utvrđenim pravilima, medijsko vreme i prostor radi promocije u predizbornoj kampanji. Jedna od veoma učinkovitih plaćenih medijskih promotivnih žanrova je i predizborni politički TV...

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Vodič za nastavnike o medijskoj pismenosti u okviru globalnog obrazovanja

Vodič donosi primere medijskog opismenjavanja u okviru globalnog obrazovanja u sistemu formalne nastave navodeći 12 priprema za čas iz različitih predmeta za učenike različitog uzrasta. U publikaciji su tako dati primeri kako se medijska pismenost i globalno obrazovanje mogu implementirati na časovima predmeta kao što...

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Monitoring predizbornog izveštavanja javnih servisa

Novosadska novinarska škola sprovela je monitoring predizbornog izveštavanja javnih servisa tokom poslednjih mesec dana predizborne kampanje za predsedničke, parlamentarne i lokalne izbore u Srbiji 2022. godine.   Sprovedena je kvantitativno-kvalitativna analiza medijskoj diskursa, a poseban ovo rada bilo je pitanje kako se javni medijski servisi u...

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Izbori na mrežama 2022

Novosadska novinarska škola sprovela je monitoring objava na društvenim mrežama političara, stranaka i koalicija tokom predizborne kampanje za parlamentarne i predsedničke izbore 2022. godine, u periodu od 1. marta do 1. aprila. Cilj ovog istraživanja bilo je sagledavanje političke komunikacije u onlajn ambijentu u kom...

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Predlog praktične politike: Edukacija prosvetnih radnika za implementaciju medijske i informacione pismenosti u obrazovni sistem

Kada se govori o edukaciji prosvetnih radnika, odnosno njihovoj kompetentnosti za realizaciju ove vrste programa, i dalje ne postoji jasna svest na nivou sistema koji su dometi ovog izazova niti jasno identifikovana inicijativa kojom bi se ovaj problem ublažio, a u krajnjoj instanci i potpuno...

Preuzmi Pročitaj više