search icon Arhiva

Mediji o medijima, slobodi medija i novinarima

Novosadska novinarska škola je sprovela monitoring objava medija, medijskih udruženja i regulatornih tela u kojima je tematizovan problem izveštavanja o medijima i položaju medijskih radnika. Kako bi se ustanovio tematski fokus, način obrade tema i motivisanost za izveštavanje o medijima formulisan je jedinstven kodni protokol, sa 12 kategorija i 101 varijablom. Monitoring je obuhvatio vremenski period od 1. avgusta 2019. do 31. jula 2020. godine, tokom kog je praćeno izveštavanje pet štampanih medija – Blic, Večernje novosti, Kurir, Informer i Danas, i četiri veb portala – RTV, RTS, N1 i Pink. Ukupno je analizom obuhvaćeno 4938 tekstova.

 

Kako bi se ustanovilo na koji način i u kojoj meri udruženja novinara i rugulatorna tela identifikuju probleme u vezi sa medijima, slobodom medija i novinarima, praćene su i analizirane objave na sajtovima udruženja novinara – Udruženja novinara Srbije (UNS), Nezavisnog udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), kao i na sajtovima regulatornih tela – Saveta za štampu i Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

 

Radi upotpunjavanja kvantitativnih podataka i dobijanja dodatne perspektive o slobodi medija i načinu izveštavanja pod pritiscima različitih vrsta sprovedena je fokus grupa sa novinarima različitih medija, koji rade u razičitim gradovima u Srbiji i sa drugačijim stepenom i vrstom profesionalnog iskustva. Zaključci izvedeni na osnovu fokus grupe inkorporirani su u komparativne izveštaje, kao i u završnu diskusiju sa preporukama.

 

Ovo istraživanje je nastalo u okviru projekta Mediji o medijima, slobodi medija i novinarima, koji se realizuje uz finansijsku podršku Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu. Izneti stavovi su isključiva odgovornost autora i Novosadske novinarske škole, i ni na koji način ne odražavaju stavove i mišljenja donatora.

 

publication image Preuzmi
Uokvirivanje infodemije Predlog praktične politike...