search icon Arhiva

Uokvirivanje infodemije

Oslanjajući se na multimodalni pristup uokvirivanja, cilj ovog istraživanja je da doprinese razumevanju uloge vizuala u dezinformacijama o korona virusu koje se registruju u medijima i cirkulišu na društvenim mrežama u Srbiji. Istraživanje je realizovano na uzorku od 63 dezinformacije koje je od 31. januara do 15. decembra 2020. godine identifikovao i dekonstruisao istraživački tim Fake News Tragača.

 

Rezultati pokazuju da su najčešće registrovani okviri u analiziranim dezinformacijama okvir nadležne institucije, virulentnost i medicinska efikasnost, koji tematski pokrivaju najznačajnija pitanja u krizi izazvanoj korona virusom – akcije vlada, nadležnih institucija i njihovih predstavnika, način nastanka i upravljanja epidemijom, te odgovor sistema koji obezbeđuje zdravstvenu zaštitu. Vizuali istovremeno grade okvire koji u njima imaju različite funkcije. U okviru nadležne institucije najčešće dokazuju, pri čemu se ne koriste vizuali koji su sami po sebi lažni, već se najčešće radi o pogrešno potpisanim, odnosno označenim vizualima. U okvirima virulentnost i medicinska efikasnost vizuali mnogo češće ilustruju ili selektivno naglašavaju neke tvrdnje izrečene u dezinformacijama.

 

Publikacija je nastala u okviru projekta Promoting Media Literacy and Strengthening Independent Media in the Western Balkans koji realizuju Novosadska novinarska škola, Albany Associates i Mediacentar Sarajevo sa drugim partnerskim organizacijama iz regiona.

 

Publikaciju Uokvirivanje infodemije – uloga i funkcija vizuala u okvirivanju dezinformacija o koroni možete preuzeti ovde.

publication image Preuzmi
Govor mržnje na... Mediji o medijima,...