search icon Arhiva

Sastanak partnera u Beču

U okviru međunarodnog projekta „Gradski vodič o ženama podunavskih gradova“ predstavnici organizacija partnera iz Nemačke, Austrije, Mađarske, Rumunije i Srbije okupili su se 4. i 5. maja 2017. u Beču kako bi se dogovorili o planiranim aktivnostima i daljoj saradnji.

Novosadsku novinarsku školu je na ovom skupu predstavljala Marina Kovačev, šefica programskog sektora, a iz Novog Sada su se pridružili i Vuk Radulović i Tamara Zelenović Vasiljević, predstavnici Fondacije NS 2021, koja će se uključiti u realizaciju projekta na lokalnom nivou.

Partneri su na sastancima predstavili svoje organizacije i planirane aktivnosti, potom se brodom uputili u turističku posetu Bratislavi, čime je simbolično obeležena plovidba Dunavom i po povratku je organizovana tematska šetnja Bečom koju je vodila feminstkinja i istraživačica Petra Unger.

U okviru projekta čiji je cilj jačanje vidljivosti ženske istorije u gradovima uz Dunav, kroz ukazivanje na njihov istorijski značaj informisanjem širokih ciljnih grupa, do jula 2018. godine u Novom Sadu će biti realizovane tematske gradske ture koje će se baviti istorijskim i savremenim znamenitim ženama Novog Sada, objaviće se članci na zajedničkom projektnom sajtu – koji će kasnije biti pretvoreni u publikaciju na engleskom jeziku, organizovati kviz o ženskoj istoriji i učestvovati u prezentaciji projekta na Dunavskom festivalu u Ulmu 2018. godine.

Dodeljene Nagrade EU... Kovčežić: pripovetke na...