search icon Arhiva

Izdavaštvo

Izdavaštvo Novosadske novinarske škole čine tri edicije:

– „Medijske reference“
– „Medijska sfera“
– „Entelehija“

U okviru edicije „Medijske reference“ izdaju se užbenici, vodiči i praktikumi za novinare, studente novinarstva, za prosvetne radnike i edukatore.

Pod edicijom „Medijska sfera“ objavljuju se rezultati medijskih istraživanja i monitoringa medija, kao i smernice za bolju praksu.

Edicija „Entelehija“ je osnovana kako bi se podržali mladi istraživači da objave svoje diplomske, master i doktorske radove.

Sve publikacije NNŠ-a izdate u okviru sve tri edicije mogu se čitati i preuzeti u nastavku.

thumbnail

Mediji o medijima, slobodi medija i novinarima

Novosadska novinarska škola je sprovela monitoring objava medija, medijskih udruženja i regulatornih tela u kojima je tematizovan problem izveštavanja o medijima i položaju medijskih radnika. Kako bi se ustanovio tematski fokus, način obrade tema i motivisanost za izveštavanje o medijima formulisan je jedinstven kodni protokol,…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Uokvirivanje infodemije

Oslanjajući se na multimodalni pristup uokvirivanja, cilj ovog istraživanja je da doprinese razumevanju uloge vizuala u dezinformacijama o korona virusu koje se registruju u medijima i cirkulišu na društvenim mrežama u Srbiji. Istraživanje je realizovano na uzorku od 63 dezinformacije koje je od 31. januara…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Govor mržnje na portalima i društvenim mrežama u Srbiji

Istraživanje „Govor mržnje na portalima i društvenim mrežama u Srbiji“ posvećeno je analizi (1) govora mržnje i toksičnih narativa u novim medijima u Srbiji, (2) generatora govora mržnje, (3) dinamike širenja takvog sadržaja, (4) širenja govora mržnje kroz komentare i reakcije publike, (5) mogućnosti za…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Priručnik za novinare i novinarke o slobodi izražavanja u medijima

Novosadska novinarska škola pripremila je u saradnji sa stručnjakom za medijsko pravo Milošem Stojkovićem pravni Priručnik za novinare i novinarke o slobodi izražavanja u medijima.   Novinarima i studentima novinarstva ovaj priručnik biće dobar oslonac u rešavanju nedoumica sa kojima se često sreću u svojoj…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Priručnik za novinare i studente novinarstva o savremenim novinarskim veštinama

Novosadska novinarska škola pripremila je novinarski priručnik iz oblasti fektčekinga, analitičkog, istraživačkog, mobilnog novinarstva i društvenih mreža. U pitanju je priručnik u kojem su obuhvaćene sve veštine savremenog novinarstva a namenjen je profesionalnim novinarima, kao i studentima novinarstva.   Teme koje se u Priručniku obrađuju…

Preuzmi Pročitaj više