Realizovani projekti

Mediji i ljudska prava – doprinos toleranciji (2010)

Period realizacije: novembar - decembar 2010. Koordinatorka: Agnes Asodi Postojeći ali i prošireni antidiskriminatorni zakonski okvir Republike Srbije…

More Details
Dan u tvojim cipelama (2010)

Period realizacije: oktobar - decembar 2010. Donator: Pokrajinski Sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju Koordinatorka: Dubravka Valić Nedeljković…

More Details
Akademija ženskog preduzetništva (2010)

Period realizacije: mart - jul 2010. Donator: Evropska unija Koordinatorka: Agneš Asodi NNŠ je kao podizvođač projekta "Akademije…

More Details
Izveštavanje o životnoj sredini u Srbiji (2010)

Period realizacije: januar - jun 2010. Donator: Evropska komisija Koordinatorka: Dubravka Valić Nedeljković Cilj projekta "Izveštavanje o životnoj…

More Details
Active miss wanted now (2010)

Period realizacije: januar - jun 2010. Donator: Olof Palme Center Sweden Koordinatorka: Agnes Asodi Projekat “Active Miss Wanted!…

More Details
Studija slučaja vojvođanskih medija (2010)

Period realizacije: januar - april 2010. Donator: Pokrajinski sekretarijat za informacije Koordinatorka: Agneš Asodi Cilj projekta Studija slučaja…

More Details
Projekti NNŠ do 2010. godine

[accordions id='2927']

More Details