Realizovani projekti

Promocija medijske i informacione pismenosti i osnaživanje nezavisnih medija na Zapadnom Balkanu

UK, April 2019 - Mart 2021 Aktivnosti na projektu bile su usmerene na osnaživanja novinara i studenata novinarstva…

More Details
WeB Media Literacy

Evropska Komisija/EACEA, Autonomna pokrajina Vojvodina - Pokrajinski sekretarijat za finansije, novembar 2020-novembar 2022. Projekat je imao za cilj…

More Details
Zvoni za MIP – osnaživanje učenja medijske i informacione pismenosti u školskom sistemu Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Holandije u okviru MATRA programa, Balkanski fond za demokratiju (projekat Nemačkog Maršalovog fonda SAD)…

More Details
FakeNews Tragač u borbi protiv onlajn prevara

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija, avgust 2020. – maj 2021.   Cilj projekta je unapređenje digitalnih prava i…

More Details
Suprotstavljanje dezinformacijama u Subotici, Zrenjaninu, Kragujevcu i Novom Pazaru

Ambasada Savezne Republike Nemačke u Beogradu, avgust – novembar, 2020.  Cilj ovog prekta je da osnaži kapacitete novinara…

More Details
Monitoring debatno-informativnih i zabavno-informativnih emisija na komercijalnim televizijama u toku predizborne kampanje

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, jun 2020. Osnovni cilj projekta je unapređenje…

More Details
Generacija bez dezinformacija (2019/20)

Period realizacije: oktobar 2019. - mart 2020. Donator: Fondacija za otvoreno društvo Koordinator: Stefan Janjić Cilj projekta „Generacija…

More Details
Unapređivanje medijskih standarda – Novinarstvo orijentisano ka rešenjima

National Endowment for Democracy, novembar 2019. – januar 2021. Kao partner češkoj organizaciji Transitions (TOL) implementiramo projekat Unapređivanje…

More Details