search icon Arhiva

Monitoring predizborne kampanje: Vrline javne, poroci tajni

Novosadska novinarska škola je i ove godine sprovodila monitoring medijskog izveštavanja o izborima, nastavljajući time tradiciju dugu 25 godina. Istraživački tim Novosadske novinarske škole primenjivao je tokom prethodne dve i po decenije različite metodološke pristupe, nastojeći da sveobuhvatno sagleda diskurs novina, radija, televizije, portala i društvenih mreža u periodu predizbornih kampanja. U Srbiji su 17. decembra 2023. održani vanredni parlamentarni i pokrajinski izbori, uz niz lokalnih izbora, uključujući i beogradske, a ključne teme ticale su se zdravstva, korupcije, statusa Kosova i međunarodne politike.

 

Monitoring je u ovom izbornom ciklusu sprovođen na dva nivoa. Prvi je podrazumevao analizu diskursa tzv. „hedlajna“, odnosno istaknutih vesti na početku centralnih informativnih emisija četiri televizije (RTS, RTV, Pink i N1), dok je drugi delimično automatizovan, uz podršku servisa za onlajn monitoring NewsWhip i BuzzSumo. Ovaj pristup omogućio nam je da sistematično pratimo izveštavanje 20 njuz portala iz Srbije, kao i da utvrdimo koje su vesti u predizbornom periodu bile najprodornije na društvenim mrežama.

 

Praćenjem medijskog diskursa na različitim platformama stvaramo osnovu za analizu uticaja medija i društvenih mreža na formiranje javnog mnjenja i političkih stavova. Ovaj proces omogućava nam identifikaciju dominantnih tema, prepoznavanje potencijalnih pristrasnosti medija i razumevanje dinamike širenja informacija u onlajn sferi. U tom svetlu, ovakav monitoring Novosadske novinarske škole može koristiti kao jedan od instrumenata za očuvanje transparentnosti, integriteta izbornog procesa i osiguravanje aktivnog učešća građana u demokratskom dijalogu.

 

Publikaciju možete preuzeti ovde.

Novosadska novinarska škola... Tamara Todorović i...